DÜNYA HALi

Teke Şenliği

Propaganda dişlileri arasında ezilerek, bilgi yokluğunda zorla kafalarına sokulan öğretilerle aptallaştırılmış, yalnızlığa mahkûm edilmiş, korku ve kölelikle özgür iradesi yok edilmiş milyonlarca insan Trujillo'yu tanrılaştırmıştı. “Nasıl olabilir, baba? Froliàn Arala gibi kültürlü,...

Okumaya devam et

GÜNCEL

Annus horribilis ve fukaranın ahı

Nəriman Bakı Latince “korkunç yıl” anlamına gelen annus horribilis ironik bir kökene sahip. Söz, Papa’nın “Yanılmazlık İlkesi”ne dayanır. Hristiyan öğretisine göre Aziz Petrus’tan itibaren Papalık İsa Mesih’e, bu anlamda da Tanrının temsiliyetine...

Okumaya devam et

İŞCİ SINIFI

Açlığın sınırı, yaşamın asgarisi olmaz!

Savaşa, sermayeye kaynak bulanlar, işçinin, emekçinin insanca yaşaması için kaynak yaratmıyorlar, bütçe ayırmayıp modern köleliğe mahkum ediyorlar. Bunu da devlet-hükümet-sermaye-sendikalarla birlikte yapıyorlar. Kendisine işçi sendikası diyen işbirlikçi TÜRK-İş Başkanı asgari ücret görüşmeleri...

Okumaya devam et

MAKALELER

Taksim Katliamı: Algılar-yorumlar

13 Kasım’da Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırı her gün hayret verici bir nitelik kazanıyor. Deyim yerindeyse gözümüzün içine bakıla bakıla aka kara deniliyor ve kitlelerin bunu benimsemesi isteniyor. Bu arada demokratik...

Okumaya devam et

KADIN

AGİRE JİYAN

CEVRE-KENT

PODCAST/ Ufuk Turu

PODCAST/ Bi Durup Düsünsek

PODCAST/ Geleceğe Dönüş

UFUK TURU

Seyretmekten bıkmadık mı?..

Seyretmekten bıkmadık mı?..

Taksim’deki bombalı saldırının üzerinden -bugün itibarıyla- beş gün geçti. Bu beş gün zarfında ortaya çıkan -daha doğrusu sızdırılan- bilgi kırıntıları...

Yakalanması gereken halka

Yakalanması gereken halka

Günümüzde Türkiye solunun en zayıf noktasını işçi sınıfı ve emekçi halk kitleleriyle olan bağlarının cılızlığı oluşturuyor. Sadece devrimcilikte ısrarlı olanların...

MARKSİST KÜTÜPHANE

Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı (II)

Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı (II)

H. Selim Açan İngiltere ve Polonya'nın özel rolü Nazi rejimini başından itibaren sosyalizme yönelik koçbaşı olarak kullanma hesabı içindeki (ki...

BİRLESİK MÜCADELE

HBDH Ekim Devrimi’ni selamladı

HBDH Ekim Devrimi’ni selamladı

Açıklamada, "Bolşevik Komünist Partisi, ayağını bastığı Rusya coğrafyası zemininde, içinden geçtiği tarihsel koşulları doğru analiz ederek emekçi, yoksul halkların sorunlarına...

Yolu yok kurtuluşun, isyanı seçmedikçe…

Yolu yok kurtuluşun, isyanı seçmedikçe…

Oya Açan Kimyasal gaz saldırısı sonrası gerillaların can çekişme görüntüleri düştü dünyanın önüne. İnsanın solunum sistemini, ciğerlerini, iç organlarını yakıp...

ARŞİV UNUTMAZ

Kapımızdaki Günler -VIII (son)

Kapımızdaki Günler -VIII (son)

H. Selim Açan Burjuvazinin ve demokrasinin emperyalizm çağında hangi yönde nasıl bir evrim içinde olduğuna dair bu net ve vurgulu...

Kapımızdaki günler -VII

Kapımızdaki günler -VII

H. Selim Açan “Engels’in demokrasi konusundaki erken teşhisi şöyle: Fransız Devrimi, Avrupa'da demokrasinin yükselişiydi. Demokrasi, devlet yönetiminin her biçimi için...

Kapımızdaki Günler -VI

Kapımızdaki Günler -VI

H. Selim Açan Rehavet eğilimlerini besleyecek budalalıklar, sadece politik değil ideolojik bir teslimiyet özelliğini de taşır (1 Ağustos 2011) Yeni...

KiTAP YAYIN

TİKB Programı

TİKB Programı

Günümüzde insanlık bir yol ayrımında: “YA BARBARLIK İÇİNDE ÇÖKÜŞ YA SOSYALİZM!..” Proletaryanın ölümsüz önderleri tarafından bundan 150 yıl önce dile...

Tarihimiz

Tarihimiz

“Aşağıdaki çalışma herhangi bir ‘iç dürtü’nün ürünü değildir…” der Engels, ünlü eseri Anti Dühring’in önsözünde. Polemik tarzında kaleme aldığı, gerçekte...

Sosyalizm Fil midir?

Sosyalizm Fil midir?

SUNUŞ Sosyalizm kapitalizmin alternatifi olmaktan çıktı mı?.. Neoliberal ideolojik hegemonyanın “tarihin sonu”nu ilan edecek kadar kendinden geçtiği 1990’lı yıllar ve...